Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός

Παρέχουμε τις καλύτερες λύσεις e-learning για τον οργανισμό σας και το σχολείο σας, έμπειρα και αποτελεσματικά

Δείγματα


Εκπαιδευτικές εφαρμογές

Αναπτύσσουμε ελκυστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια για τους μαθητές σας

Δείγματα


Βίντεο

Ειδικευόμαστε στην παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού που προσελκύει το ενδιαφέρον και κρατάει προσηλωμένο τον θεατή

Δείγματα


Εκπαίδευση

Εκπαιδεύουμε στην χρήση της τεχνολογίας για εκπαιδευτικούς σκοπούς μέσα από μια μεγάλη γκάμα εργαλείων

Δείτε περισσότερα

Course

Sales & Marketing Presentation

A presentation of information that was made on a behalf of MM, a marketing company. The presentation is tailored-made according to the particular needs of salesmen. It is mobile friendly and follows the concept of micro-learning
Check Project
Course

Training on H5P Mechanisms

A presentation of information that was made on a behalf of the University of Nicosia. The presentation is tailored-made according to the particular needs of the client who wanted a professional course for users who would like to learn how to use moodle forums
Check Project
Course

English Alphabet

Complete solution
A presentation of information that was made on a behalf of QLS. The presentation is tailored-made according to the particular needs of the client who wanted an attractive and gamified way to present new knowledge and extra pieces of information
Check Project
Course

Folk Music Course - E-learning challenge

My entry for the E-learning heroes community weekly challenge #242 on how to use sounds in e-learning courses.
Check Project
Course

Present Continuous

A presentation of information that was made on a behalf of QLS. The presentation is tailored-made according to the particular needs of the client who wanted an attractive and gamified way to present new knowledge and extra pieces of information
Check Project
Moodle

QLS-iLearn Platform

Content Creation & Instructional Design
Undertaking research on Emerging Educational Technologies and providing recommendations on their application at QLS iLearn Platform. Construction of specific Technology in Education course as advised by teaching trends in Education and the particular needs of the QLS Network.
Instructional Approach

Virtual Reality

A presentation of information that was made on a behalf of QLS. The presentation is an innovative approach that brings virtual reality into the LMS (Moodle in this particular case)
Check Project