Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός

Παρέχουμε τις καλύτερες λύσεις e-learning για τον οργανισμό σας και το σχολείο σας, έμπειρα και αποτελεσματικά

Δείγματα


Εκπαιδευτικές εφαρμογές

Αναπτύσσουμε ελκυστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια για τους μαθητές σας

Δείγματα


Βίντεο

Ειδικευόμαστε στην παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού που προσελκύει το ενδιαφέρον και κρατάει προσηλωμένο τον θεατή

Δείγματα


Εκπαίδευση

Εκπαιδεύουμε στην χρήση της τεχνολογίας για εκπαιδευτικούς σκοπούς μέσα από μια μεγάλη γκάμα εργαλείων

Δείτε περισσότερα

Game

Students 'Response System

Gamified Quiz
An #elearning game. I was inspired by #quizizz and #kahoot for its creation. It is a students' response system, full of #gamification elements.
Check Project
Game

Zombie Game

Gamified Quiz
A quiz made to engage learners and transform the evaluation process into a fun activity.
Check Project
Game

Escape the island

Gamified Quiz
A grammar quiz made to engage learners who take the role of a shipwrecked voyager who tries to escape the unfriendly island
Check Project
Game

Listening Game

Gamified Quiz
A listening activity for younger students who listen to the narrator and then pick the appropriate option.
Check Project
Game

Who wants to be a millionaire?

Gamified Quiz
An award winning quiz made to engage learners who take the role of a shipwrecked voyager who tries to escape the unfriendly island This was done on behalf of Amazon payroll.
Check Project
Game

Prepositions of Place Game

Gamified Quiz
A quiz made to engage learners and transform the evaluation process into a fun activity.
Check Project