Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2018 11:05

6 λόγοι που ορισμένα προγράμματα ηλεκτρονικής μάθησης αποτυγχάνουν & τρόποι αποφυγής της αποτυχίας

Written by
6 λόγοι που ορισμένα προγράμματα ηλεκτρονικής μάθησης αποτυγχάνουν & τρόποι αποφυγής της αποτυχίας Andrey_Popov/Shutterstock.com

Παρά το γεγονός ότι τα προσφερόμενα προγράμματα εκπαίδευσης  eLearning έχουν αυξηθεί κατά ένα εκπληκτικό 900% από το 2000, πολλά από αυτά εξακολουθούν να προσφέρονται βασισμένα σε παρωχημένες τακτικές. Αυτό οδηγεί σε περιορισμένη εμπλοκή των μαθητών και σε ορισμένες περιπτώσεις στην αποτυχία ολόκληρου του εκπαιδευτικού προγράμματος. Αυτά είναι τα πιο κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα τα προγράμματα eLearning.

Βίντεο έκδοση του άρθρου


Περιορισμένη εμπλοκή

Πολλοί εκπαιδευόμενοι εάν εκλάβουν ως βαρετό το ηλεκτρονικό υλικό του μαθήματος υπάρχει σοβαρή περίπτωση να σταματήσουν την τριβή τους με αυτό. Μάλιστα τα παλαιότερα προγράμματα κατάρτισης ήταν μονοδιάστατα, αποτελούμενα κατά βάση από κείμενο.

Αξίζει να σημειωθεί όμως πως μέχρι το 2019, το βίντεο θα είναι υπεύθυνο για το 80% της δραστηριότητας που λαμβάνει χώρα στο διαδίκτυο.Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι σύγχρονοι εκπαιδευόμενοι διψούν για πολυμέσα και κυρίως για ψηφιακές κινούμενες αναπαραστάσεις. Έτσι, αν δεν υπάρχουν αρκετά βίντεο, ήχοι και γραφικά, το περιεχόμενο δεν θα κινητοποιήσει επαρκώς τους χρήστες. Επίσης είναι σημαντικό τα προγράμματα eLearning να προσφέρουν μια αίσθηση εξέλιξης και επιτυχίας. Οι άνθρωποι επιθυμούν να νοιώθουν μια αίσθηση επίτευξης κάθε φορά που κάνουν κάτι σωστά. Οι μαθητές σε προγράμματα ηλεκτρονικής μάθησης δεν διαφέρουν. Ως εκ τούτου, πρέπει να υπάρχουν δοκιμασίες και τρόποι για τους μαθητές να ελέγχουν οι ίδιοι την εξέλιξή τους, αλλιώς μπορεί να αισθάνονται ότι δεν βελτιώνονται. Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, οι σχεδιαστές μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης οφείλουν να προσθέσουν πίνακες μαζί με ένα σύστημα κατάταξης που θα ενισχύσει σίγουρα τον ανταγωνισμό μεταξύ των εκπαιδευομένων και τελικά θα βελτιώσει την αφοσίωση τους στο πρόγραμμα. Τοιουτοτρόπως θα διασφαλιστεί η επιστροφή του χρήστη στο πρόγραμμα εκπαίδευσης σε επόμενο στάδιο, καθώς εκείνος θα επιθυμήσει την ενίσχυση της θέσης την οποία κατέχει στον πίνακα κατάταξης

Έλλειψη διαδραστικότητας

Για ένα επιτυχημένο πρόγραμμα μάθησης δεν αρκεί μονάχα η ύπαρξη πολυμεσικών παρουσιάσεων των νέων γνώσεων. Είναι ύψιστης σημασίας η παροχή ευκαιριών στους εκπαιδευόμενους να αλληλεπιδρούν ενεργά με τους δασκάλους, με άλλους φοιτητές ή ακόμα και το ίδιο το σύστημα εκπαίδευσης. Ο εκπαιδευόμενος πρέπει να ασκεί τις νέες δεξιότητές του σε αντίστοιχες δραστηριότητες και να αλληλοεπιδρά με άλλους μαθητές σε forum και δωμάτια συνομιλίας. Αυτή η διαδικασία θα βοηθήσει τον μαθητή να ξεπεράσει τον φόβο που δημιουργείται λόγω της ανασφάλειας που προκαλεί το εμπόδιο απόστασης. Οι εκπαιδευτικοί διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο, καθώς μπορούν να ωθήσουν τους μαθητές στην συνεργασία με άλλους συμμετέχοντες με σύγχρονο ή ασύγχρονο τρόπο, ενθαρρύνοντάς τους να ανταποκριθούν στις ερωτήσεις που ανακύπτουν, δημιουργώντας εντέλει μια κοινότητα μάθησης. Για να διαβάσετε περισσότερα για την αναγκαιότητα αλληλεπίδρασης πατήστε εδώ.

Υιοθέτηση δασκαλοκεντρικού μοντέλο εκπαίδευσης

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι παρόντες αλλά δεν πρέπει να είναι κυρίαρχοι. Πρέπει να κατευθύνουν τη συζήτηση αλλά να μην τη μονοπωλούν. Πρέπει να αλληλεπιδρούν συχνά με τους εκπαιδευόμενους και να διασφαλίζουν ότι όλοι έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στις διάφορες συζητήσεις ενώ δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να τους επισκιάσουν. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι ενεργός και καλά ενημερωμένος για να παρέχει συνεχή υποστήριξη όταν χρειάζεται. Αυτό είναι απαραίτητο, καθώς η ανατροφοδότηση πρέπει να είναι τακτική, ώστε ο χρήστης να μην αισθάνεται εγκαταλειμμένος στο πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Υπερφόρτωση πληροφοριών

Προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν τα έξοδα υλικοτεχνικής υποστήριξης, είναι κοινή πρακτική για τις επιχειρήσεις να προσφέρουν προγράμματα εντατικής επιμόρφωσης που διαρκούν για μια μέρα ή ακόμα και ημέρες. Η πραγματικότητα είναι ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να απορροφήσουν και να θυμηθούν όλες αυτές τις πληροφορίες σε αυτό το περιορισμένο χρονικό διάστημα, πράγμα που σημαίνει ότι αυτό που διδάσκεται θα ξεχαστεί γρήγορα και τελικά θα χαθεί.

Οι νέες γενεές έχουν μικρότερο εύρος διατήρησης της προσοχής τους σε σύγκριση με τις προηγούμενες, καθιστώντας το σπάσιμο του υλικού eLearning σε πιο μικρά και συνάμα πιο εύχρηστα κομμάτια πληροφοριών, απαραίτητο. Αυτό ονομάζεται microlearning. Στο Microlearning το περιεχόμενο της πληροφορίας χωρίζεται σε μικρά, εύπεπτα μέρη, τα οποία βοηθούν τους μαθητές να επιτύχουν έναν ξεχωριστό στόχο κάθε φορά. Για να διαβάσετε περισσότερα για το microlearning πατήστε εδώ.

Αδυναμία εφαρμογής σε πραγματικό κόσμο

Το Ινστιτούτο Έρευνας της Αμερικής διαπίστωσε ότι η ηλεκτρονική μάθηση αυξάνει τα ποσοστά διατήρησης της νέας γνώσης από 25% σε 60%, εν αντίθεση με τα δια ζώσης προγράμματα εκπαίδευσης τα οποία καταγράφουν πολύ χαμηλότερα ποσοστά συγκριτικά (8% με 10%). Βέβαια είναι δεδομένο πως εάν ο εκπαιδευόμενος δεν χρησιμοποιήσει τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν κατά την διαδικασία μάθησης, η διατήρηση γνώσης θα μειωθεί γρήγορα.

Επίσης αποτελεί συνηθισμένο λάθος κάποια προγράμματα εκπαίδευσης να μην παρέχουν στους χρήστες τρόπους άσκησης των νέων γνώσεων αλλά στείρα πληροφόρηση δίχως πρακτική εφαρμογή. Ένα επιτυχημένο πρόγραμμα ηλεκτρονικής μάθησης είναι απαραίτητο για να παρέχει στο χρήστη τα μέσα για να συνδέσει τις πληροφορίες στις οποίες έχει εκτεθεί με πραγματικές καταστάσεις. Έτσι θα πρέπει να ενσωματώνονται τρόποι άσκησης της νέας γνώσης. Άλλωστε ένα πρόγραμμα αποδίδει αξία σε έναν οργανισμό μόνο όταν ευθυγραμμίζεται με τις προσδοκίες των μαθητών και κατ’ επέκταση βελτιώνει τις επιδόσεις τους στον τομέα εκπαίδευσής.

Μη φιλικό προς τις κινητές συσκευές 

Ένα μάθημα eLearning πρέπει να είναι όχι μόνο σημαντικό και συναρπαστικό, αλλά και εύκολα προσβάσιμο. Εάν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα δεν είναι βελτιστοποιημένο για κινητά, τότε είναι πολύ αμφίβολο ότι θα ικανοποιήσει τις ανάγκες των συμμετεχόντων. Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τις κινητές συσκευές πολύ περισσότερο από ό, τι χρησιμοποιούν προσωπικούς υπολογιστές. Αυτό συμβαίνει επειδή είναι δυνατή η χρήση φορητών συσκευών οποτεδήποτε, οπουδήποτε. Οι χρήστες χρησιμοποιούν κινητές συσκευές όλη την ημέρα. Παρακολουθούν βίντεο, παίζουν βιντεοπαιχνίδια ή αλληλεπιδρούν με άλλους ενόσω βρίσκονται στο κρεβάτι τους, καθώς περιμένουν στο μετρό ή παράλληλα με την θέαση της αγαπημένης τους τηλεοπτικής εκπομπής. Αυτή η εξάπλωση των κινητών συσκευών οδηγεί στην ανάγκη ανάπτυξης προγραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης τα οποία είναι απολυτά συμβατά με κινητές συσκευές.

1. Lack Of Engagement

Many trainees may quit courses or simply skip classes outright if they perceive them as boring. Older training programs were mostly one-dimensional, mainly made of text.

By 2019, video will be in charge of 80% of the web activity on the planet.

This is because of the fact that modern learners are hungry for media. Thus, unless there are enough videos, sounds, and graphics, the content won’t engage the users. Besides, it’s crucial for eLearning programs to offer a sense of progression and achievement to the users. People like to feel a sense of achievement whenever they do something. Employees are no different when it comes to training and development. Therefore, there must be gamified tests and ways for the learners to check their progression, otherwise they may feel that they are not getting anywhere. Having that in mind, course designers may want to add leaderboards along with a ranking system that will definitely boost competition among the learners and eventually improve user dedication towards the program.

2. Lack Of Interactivity

A simple demonstration of new knowledge is not enough. It is of utmost importance to provide opportunities to the learners to actively engage with the tutors, other students or even the course itself. The learner needs to practice his/her new skills in meaningful activities and interact with other students in a variety of conversations. This interactivity will help the student overcome the fear created because of the insecurity the distance barrier brings about. Educators play a vital role, since they can make students interact and cooperate with other participants in a synchronous or asynchronous way, encouraging them to respond to their questions by creating a learning community. To learn more about the need for interactivity in eLearning programmes click here

3. Teacher-Centered Approach/Inadequate Educators

Educators should be present but should not be dominant. They should steer the conversation but never monopolize the discussion. They should interact with the learners frequently and make sure everyone has the chance to participate but they shouldn’t, under any circumstances, overshadow them. The educator has to be active and well informed in order to provide continuous support when needed. This is essential, since feedback must be regular so that the learner will not feel abandoned in an inactive or a low-value training program.

4. Information Overload

In order to minimize logistical expenses, it’s common for companies to offer intensive training programs that last for a day or even days. The reality is that people can’t absorb and remember all of that information in that limited amount of time, meaning that even more than usual of what’s taught will be quickly forgotten and eventually lost.

Millennials have a shorter attention span compared to previous generations, making the breaking of eLearning material into more manageable chunks of information necessary. This is called microlearning. Microlearning breaks information content into small-, easy-, and fast-to-consume parts, which helps learners achieve one distinctive objective at a time. You can read more about microlearning here

5. Need For Real-World Application

The Research Institute of America found that eLearning increases retention rates from 25% to 60%, while retention rates of face-to-face training are very low in comparison: 8% to 10%. On the other hand, if the learner doesn’t use the acquired skills after training, knowledge retention will diminish fast. It is a common mistake for some training programs not to give the learner a way to practice new knowledge.

A successful training program is necessary to provide the user with the means to connect the information learned in real-life situations. So the program should incorporate ways for the learner to practice new knowledge After all, a training program delivers value for an organization only when it aligns with employees’ expectations and improves business performance.

6. Not Mobile Friendly

An eLearning course has to be not only meaningful and engaging but easily accessible as well. If the training program is not mobile optimized, then it is highly doubtful that it will satisfy the participants’ needs. People use mobile devices a lot more than they use personal computers. This is because it’s possible to use portable devices whenever, wherever. People use mobile devices all day long. They watch videos, play video games or interact with others while laying on their beds, while waiting at the metro station, or even while watching TV. Therefore, eLearning training programs should be developed in a way that will be friendly for mobile devices.

It is certain that there are other factors which contribute to the failure of some eLearning training programs but those mentioned in this article are some of the most common ones. If those 6 issues are taken into consideration, many potential issues won't arise, and the trainees will definitely enjoy a far more intriguing and productive learning experience.

 

The article was originally posted at https://elearningindustry.com/elearning-programs-fail-tips-avoid-failure

Read 904 times Last modified on Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2019 06:44

Media