Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2018 11:05

6 λόγοι που ορισμένα προγράμματα ηλεκτρονικής μάθησης αποτυγχάνουν & τρόποι αποφυγής της αποτυχίας

Written by
6 λόγοι που ορισμένα προγράμματα ηλεκτρονικής μάθησης αποτυγχάνουν & τρόποι αποφυγής της αποτυχίας Andrey_Popov/Shutterstock.com

Παρά το γεγονός ότι τα προσφερόμενα προγράμματα εκπαίδευσης  eLearning έχουν αυξηθεί κατά ένα εκπληκτικό 900% από το 2000, πολλά από αυτά εξακολουθούν να προσφέρονται βασισμένα σε παρωχημένες τακτικές. Αυτό οδηγεί σε περιορισμένη εμπλοκή των μαθητών και σε ορισμένες περιπτώσεις στην αποτυχία ολόκληρου του εκπαιδευτικού προγράμματος. Αυτά είναι τα πιο κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα τα προγράμματα eLearning.

Βίντεο έκδοση του άρθρου

Περιορισμένη εμπλοκή

Πολλοί εκπαιδευόμενοι εάν εκλάβουν ως βαρετό το ηλεκτρονικό υλικό του μαθήματος υπάρχει σοβαρή περίπτωση να σταματήσουν την τριβή τους με αυτό. Μάλιστα τα παλαιότερα προγράμματα κατάρτισης ήταν μονοδιάστατα, αποτελούμενα κατά βάση από κείμενο.

Αξίζει να σημειωθεί όμως πως μέχρι το 2019, το βίντεο θα είναι υπεύθυνο για το 80% της δραστηριότητας που λαμβάνει χώρα στο διαδίκτυο.Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι σύγχρονοι εκπαιδευόμενοι διψούν για πολυμέσα και κυρίως για ψηφιακές κινούμενες αναπαραστάσεις. Έτσι, αν δεν υπάρχουν αρκετά βίντεο, ήχοι και γραφικά, το περιεχόμενο δεν θα κινητοποιήσει επαρκώς τους χρήστες. Επίσης είναι σημαντικό τα προγράμματα eLearning να προσφέρουν μια αίσθηση εξέλιξης και επιτυχίας. Οι άνθρωποι επιθυμούν να νοιώθουν μια αίσθηση επίτευξης κάθε φορά που κάνουν κάτι σωστά. Οι μαθητές σε προγράμματα ηλεκτρονικής μάθησης δεν διαφέρουν. Ως εκ τούτου, πρέπει να υπάρχουν δοκιμασίες και τρόποι για τους μαθητές να ελέγχουν οι ίδιοι την εξέλιξή τους, αλλιώς μπορεί να αισθάνονται ότι δεν βελτιώνονται. Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, οι σχεδιαστές μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης οφείλουν να προσθέσουν πίνακες μαζί με ένα σύστημα κατάταξης που θα ενισχύσει σίγουρα τον ανταγωνισμό μεταξύ των εκπαιδευομένων και τελικά θα βελτιώσει την αφοσίωση τους στο πρόγραμμα. Τοιουτοτρόπως θα διασφαλιστεί η επιστροφή του χρήστη στο πρόγραμμα εκπαίδευσης σε επόμενο στάδιο, καθώς εκείνος θα επιθυμήσει την ενίσχυση της θέσης την οποία κατέχει στον πίνακα κατάταξης

Έλλειψη διαδραστικότητας

Για ένα επιτυχημένο πρόγραμμα μάθησης δεν αρκεί μονάχα η ύπαρξη πολυμεσικών παρουσιάσεων των νέων γνώσεων. Είναι ύψιστης σημασίας η παροχή ευκαιριών στους εκπαιδευόμενους να αλληλεπιδρούν ενεργά με τους δασκάλους, με άλλους φοιτητές ή ακόμα και το ίδιο το σύστημα εκπαίδευσης. Ο εκπαιδευόμενος πρέπει να ασκεί τις νέες δεξιότητές του σε αντίστοιχες δραστηριότητες και να αλληλοεπιδρά με άλλους μαθητές σε forum και δωμάτια συνομιλίας. Αυτή η διαδικασία θα βοηθήσει τον μαθητή να ξεπεράσει τον φόβο που δημιουργείται λόγω της ανασφάλειας που προκαλεί το εμπόδιο απόστασης. Οι εκπαιδευτικοί διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο, καθώς μπορούν να ωθήσουν τους μαθητές στην συνεργασία με άλλους συμμετέχοντες με σύγχρονο ή ασύγχρονο τρόπο, ενθαρρύνοντάς τους να ανταποκριθούν στις ερωτήσεις που ανακύπτουν, δημιουργώντας εντέλει μια κοινότητα μάθησης. Για να διαβάσετε περισσότερα για την αναγκαιότητα αλληλεπίδρασης πατήστε εδώ.

Υιοθέτηση δασκαλοκεντρικού μοντέλο εκπαίδευσης

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι παρόντες αλλά δεν πρέπει να είναι κυρίαρχοι. Πρέπει να κατευθύνουν τη συζήτηση αλλά να μην τη μονοπωλούν. Πρέπει να αλληλεπιδρούν συχνά με τους εκπαιδευόμενους και να διασφαλίζουν ότι όλοι έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στις διάφορες συζητήσεις ενώ δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να τους επισκιάσουν. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι ενεργός και καλά ενημερωμένος για να παρέχει συνεχή υποστήριξη όταν χρειάζεται. Αυτό είναι απαραίτητο, καθώς η ανατροφοδότηση πρέπει να είναι τακτική, ώστε ο χρήστης να μην αισθάνεται εγκαταλειμμένος στο πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Υπερφόρτωση πληροφοριών

Προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν τα έξοδα υλικοτεχνικής υποστήριξης, είναι κοινή πρακτική για τις επιχειρήσεις να προσφέρουν προγράμματα εντατικής επιμόρφωσης που διαρκούν για μια μέρα ή ακόμα και ημέρες. Η πραγματικότητα είναι ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να απορροφήσουν και να θυμηθούν όλες αυτές τις πληροφορίες σε αυτό το περιορισμένο χρονικό διάστημα, πράγμα που σημαίνει ότι αυτό που διδάσκεται θα ξεχαστεί γρήγορα και τελικά θα χαθεί.

Οι νέες γενεές έχουν μικρότερο εύρος διατήρησης της προσοχής τους σε σύγκριση με τις προηγούμενες, καθιστώντας το σπάσιμο του υλικού eLearning σε πιο μικρά και συνάμα πιο εύχρηστα κομμάτια πληροφοριών, απαραίτητο. Αυτό ονομάζεται microlearning. Στο Microlearning το περιεχόμενο της πληροφορίας χωρίζεται σε μικρά, εύπεπτα μέρη, τα οποία βοηθούν τους μαθητές να επιτύχουν έναν ξεχωριστό στόχο κάθε φορά. Για να διαβάσετε περισσότερα για το microlearning πατήστε εδώ.

Αδυναμία εφαρμογής σε πραγματικό κόσμο

Το Ινστιτούτο Έρευνας της Αμερικής διαπίστωσε ότι η ηλεκτρονική μάθηση αυξάνει τα ποσοστά διατήρησης της νέας γνώσης από 25% σε 60%, εν αντίθεση με τα δια ζώσης προγράμματα εκπαίδευσης τα οποία καταγράφουν πολύ χαμηλότερα ποσοστά συγκριτικά (8% με 10%). Βέβαια είναι δεδομένο πως εάν ο εκπαιδευόμενος δεν χρησιμοποιήσει τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν κατά την διαδικασία μάθησης, η διατήρηση γνώσης θα μειωθεί γρήγορα.

Επίσης αποτελεί συνηθισμένο λάθος κάποια προγράμματα εκπαίδευσης να μην παρέχουν στους χρήστες τρόπους άσκησης των νέων γνώσεων αλλά στείρα πληροφόρηση δίχως πρακτική εφαρμογή. Ένα επιτυχημένο πρόγραμμα ηλεκτρονικής μάθησης είναι απαραίτητο για να παρέχει στο χρήστη τα μέσα για να συνδέσει τις πληροφορίες στις οποίες έχει εκτεθεί με πραγματικές καταστάσεις. Έτσι θα πρέπει να ενσωματώνονται τρόποι άσκησης της νέας γνώσης. Άλλωστε ένα πρόγραμμα αποδίδει αξία σε έναν οργανισμό μόνο όταν ευθυγραμμίζεται με τις προσδοκίες των μαθητών και κατ’ επέκταση βελτιώνει τις επιδόσεις τους στον τομέα εκπαίδευσής.

Μη φιλικό προς τις κινητές συσκευές 

Ένα μάθημα eLearning πρέπει να είναι όχι μόνο σημαντικό και συναρπαστικό, αλλά και εύκολα προσβάσιμο. Εάν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα δεν είναι βελτιστοποιημένο για κινητά, τότε είναι πολύ αμφίβολο ότι θα ικανοποιήσει τις ανάγκες των συμμετεχόντων. Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τις κινητές συσκευές πολύ περισσότερο από ό, τι χρησιμοποιούν προσωπικούς υπολογιστές. Αυτό συμβαίνει επειδή είναι δυνατή η χρήση φορητών συσκευών οποτεδήποτε, οπουδήποτε. Οι χρήστες χρησιμοποιούν κινητές συσκευές όλη την ημέρα. Παρακολουθούν βίντεο, παίζουν βιντεοπαιχνίδια ή αλληλεπιδρούν με άλλους ενόσω βρίσκονται στο κρεβάτι τους, καθώς περιμένουν στο μετρό ή παράλληλα με την θέαση της αγαπημένης τους τηλεοπτικής εκπομπής. Αυτή η εξάπλωση των κινητών συσκευών οδηγεί στην ανάγκη ανάπτυξης προγραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης τα οποία είναι απολυτά συμβατά με κινητές συσκευές.

Read 1129 times

Media