Τετάρτη, 15 Μαϊος 2019 09:12

Class Dojo

Written by

Το Class Dojo είναι ένα σύστημα διαχείρισης συμπεριφοράς των μαθητών το οποίο χρησιμοποιείται από 35 εκατομμύρια χρήστες ανα τον κόσμο σύμφωνα με την δημιουργό εταιρία.

Πώς λειτουργεί

Αρχικά ο καθηγητής αφού εγγραφεί στο Class Dojo (https://www.classdojo.com) δημιουργεί την ψηφιακή του τάξη εισάγοντας απλά τα ονόματα των μαθητών της τάξης του. Στη συνέχεια οι μαθητές κατεβάζουν την εφαρμογή στις κινητές τους συσκευές και εγγράφονται στην ψηφιακή τους τάξη εύκολα μέσα από ένα QR κωδικό που τους έχει δωθεί.


Οι σπουδαστές κερδίζουν ή χάνουν «βαθμούς Dojo» ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται στην τάξη. Οι βαθμοί αυτοί διαφοροποιούνται ανάλογα την συμπεριφορά και ορίζονται από τον καθηγητή πριν το μάθημα. Ιδιαίτερα χρήσιμη είναι η καταγραφή της γενικής εικόνας των μαθητών σε όλη την διάρκεια του συνόλου των μαθημάτων καθώς δεν περιορίζεται μονάχα στο τρέχον μάθημα.

1

Μαζί με τους βαθμούς που απονέμονται ή αφαιρούνται για προσαρμόσιμες θετικές και αρνητικές συμπεριφορές, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναθέτουν δραστηριότητες στους μαθητές οι οποίες καταγράφονται σε portfolio που ακολουθούν τους χρήστες καθ’ όλη τη διάρκεια της μαθησιακής τους πορείας, εφόσον αυτό είναι επιθυμητό.

Εξωστρέφεια και επικοινωνία με γονείς

Το Class Dojo δίνει επίσης τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να ενημερώσουν τους γονείς για την πρόοδο των παιδιών καθώς και για διάφορα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν στην αίθουσα διδασκαλίας. Με αυτό τον τρόπο καλλιεργείται η εξωστρέφεια και η μεταφορά του περιβάλλοντος της τάξης στο σπίτι, εμπλέκοντας εμμέσως και τους γονείς, ακόμα και αυτούς οι οποίοι είναι αρκετά πολυάσχολοι αλλά παρόλα αυτά επιθυμούν να ενημερώνονται τακτικά για την πρόοδο των παιδιών τους.

Στόχος

Η συγκεκριμένη εφαρμογή σε πρώτο στάδιο στοχεύει να επιτρέψει στον καθηγητή να διαχειριστεί αποτελεσματικά την τάξη του ενώ σε δεύτερο χρόνο αποσκοπεί στην εμφύσηση θετικών συμπεριφορών στους μαθητές.

2

Τεχνικό Κομμάτι

Το Class Dojo διαθέτει όμορφα γραφικά, και συμπαθητικά avatars τα οποία καταχωρούνται στους μαθητές δίνοντας τους τη δυνατότητα ταύτισης με την εφαρμογή, προκαλώντας παράλληλα το ενδιαφέρον τους. Πρέπει να αναφερθεί πως η εφαρμογή είναι εντελώς δωρεάν για τους χρήστες και είναι διαθέσιμη για συσκευές android αλλά και iOS καθώς επίσης για Η/Υ σε MAC ή Windows.

Εκπαιδευτικό Υπόβαθρο

Το Class Dojo είναι ένα εργαλείο συμπεριφοριστικού τύπου το οποίο επικεντρώνεται στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς στην τάξη και εστιάζει στη θετική ενίσχυση για να λαμβάνει σημεία ως ανταμοιβή. Μέσα από την αφαίρεση των πόντων, οι μαθητές συνειδητοποιούν τις κυρώσεις για αρνητική συμπεριφορά, αποδίδοντας τους αποτρεπτικό χαρακτήρα. Η ενθάρρυνση των θετικών ανατροφοδοτήσεων αποσκοπεί επομένως να εμπνεύσει τους μαθητές να συμμετάσχουν σε μαθήματα και να επικεντρωθούν ειδικά στη μάθηση και όχι να διαταράξουν το μαθησιακό περιβάλλον. Αυτό επιπλέον προωθεί την ενεργητική μάθηση και την εξάλειψη των διαταραχών χαμηλού επιπέδου.

Αν επιθυμείτε να δοκιμάσετε το Class Dojo μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του εδώ και να δημιουργήσετε εύκολα τις δικές σας ψηφιακές τάξεις.

A pretty useful feature is that teachers can assign activities to learners. Those activities can be also registered in a student-portfolio that follows the users throughout their learning pathway.

1

 

Extraversion and communication with parents

Class Dojo enables teachers to inform parents about the progress of children as well as notify them about various events that occur in the classroom. This way a connection between school and home is fostered, implicitly involving parents, even those who are busy but still want to be regularly informed about the progress of their children.

Goal

The main purpose of the application is to allow the teacher to effectively manage his/her class. In addition Class Dojo attempts to instill a positive way of behaving to students which will eventually turn them into responsible and caring citizens.

Technical Specifications

The application is completely free to use and is available for both Android and iOS devices as well as PCs on MAC or Windows.

2

Educational background

Class Dojo is a behavioral tool that focuses on shaping classroom behavior and aims on positive reinforcement to receive points as a reward. Through deduction of the points, students realize the penalties of negative behavior, giving them a deterrent effect. Encouraging positive feedback is therefore intended to inspire students to participate in lessons and to focus specifically on learning and not to disturb the learning environment. This further promotes active learning and the elimination of low-level disorders.

If you wish to try the Class Dojo you can visit its official website here and easily create your own digital classes.

Read 378 times Last modified on Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2019 07:01

Media

More in this category: « Socrative