Το σεμινάριο “εκπαίδευση STEM κατά την διάρκεια της πανδημίας και μετά” πραγματοποιήθηκε online, σε παράλληλη μετάδοση στα κοινωνικά δίκτυα Facebook και Youtube, μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Εισηγητές του σεμιναρίου ήταν οι:

  • Έφη Νησιφόρου, Λέκτορας
  • Μαρία Ευαγόρου, Αναπληρώτρια καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Λευκωσίας
  • Αναστασία Δατσογιάννη, Ερευνήτρια,
  • Καραγεωργάκης Θεοδόσης, Instructional Designer & eLearning Developer, απόφοιτος του Πανεπιστημίου

Στο διαδικτυακό σεμινάριo παρουσιάστηκαν οι άξονες της εκπαίδευσης STEM (Science Technology Engineering Mathematics). Παράλληλα έγινε καταγραφή της αξίας της για προώθηση των δεξιοτήτων των μαθητών. Αναλυτικότερα, έγινε αναφορά στο πως η εκπαίδευση STEM, και ειδικά η τεχνολογία, στήριξε και δύναται να στηρίξει μαθητές και εκπαιδευτικούς κατά τη διάρκεια της πανδημίας και ποιος ο ρόλος της STEM εκπαίδευσης μετά. Συνάμα δώθηκαν πρακτικά παραδείγματα χρήσης της σε εξ αποστάσεως διδασκαλία καθώς και εφαρμογές τις οποίες έχουν εισάγει διάφοροι εκπαιδευτικοί στις τάξεις τους.

Αν θέλετε να δείτε αναλυτικά την παρουσίαση όπως πραγματοποιήθηκε από τους εισηγητές μπορείτε να την παρακολουθήσετε στο video στα δεξιά. Αν επιθυμείτε να δείτε το αρχείο της παρουσίασης , μπορείτε να το κάνετε πατώντας το κουμπί “Μετάβαση”.

Μετάβαση