Η λογοκλοπή είναι ένα κοινό πρόβλημα στην ηλεκτρονική μάθηση (eLearning). Οι μαθητές φοβούνται τις συνέπειες που επιφέρει η ανακάλυψη της, ενώ οι εκπαιδευτικοί αγωνίζονται να εντοπίσουν την αυθεντικότητα του έργου των μαθητών τους. Για να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα, έχουν εμφανιστεί στην αγορά εργαλεία λογισμικού κατά της λογοκλοπής.


Ένα από τα κύρια ζητήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι διαδικτυακοί μαθητές και καθηγητές, ειδικά όταν πρόκειται για την ακαδημαϊκή ηλεκτρονική μάθηση, είναι το ζήτημα της λογοκλοπής, που σημαίνει αντιγραφή της εργασίας άλλων ανθρώπων. Εάν πιστεύετε ότι τα λογισμικά κατά της λογοκλοπής είναι άχρηστα ή αναποτελεσματικά, κάντε μια επανεξέταση.

Είναι αλήθεια ότι η έννοια της ηλεκτρονικής μάθησης επεκτείνεται σε όλο τον κόσμο καθώς σχολεία και εκπαιδευτικά συστήματα την χρησιμοποιούν. Ενώ το eLearning προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα, αντιμετωπίζει επίσης ορισμένα προβλήματα. Ένα από αυτά είναι το θέμα της λογοκλοπής. Οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι πολλοί μαθητές τείνουν να χρησιμοποιούν πληροφορίες χωρίς να αναφέρουν τον συγγραφέα της αρχικής πηγής ή απλώς αντιγράφουν-επικολλούν τμήματα της εργασίας άλλων ανθρώπων.

Το να γράφεις κάτι μοναδικό μπορεί να είναι δύσκολο, επομένως μια εργασία χωρίς λογοκλοπή μπορεί να αποτελέσει πόνημα για τους μαθητές. Ακόμα κι αν αναφέρουν ή επαναδιατυπώνουν το αρχικό περιεχόμενο, τα εργαλεία που τα ιδρύματα χρησιμοποιούν για τον έλεγχο της λογοκλοπής είναι πραγματικά αυστηρά που απαιτούν υψηλό επίπεδο πρωτοτυπίας. Ευτυχώς, η πρόοδος του διαδικτύου διευκόλυνε τον έλεγχο του περιεχομένου πριν από την υποβολή της εργασίας μέσω προσιτών μεθόδων και εργαλείων ελέγχου λογοκλοπής.

Τι είναι η λογοκλοπή και γιατί είναι τόσο προβληματική στο eLearning

Το Διαδίκτυο είναι γεμάτο περιεχόμενο και πόρους για διαφορετικά πράγματα. Εάν το Διαδίκτυο χρησιμοποιείται με τον σωστό τρόπο, τότε υπάρχουν πολλοί τρόποι για να αξιοποιήσετε την ευκαιρία. Για παράδειγμα, μπορεί κανείς να αναζητήσει διαδικτυακές έρευνες, ακαδημαϊκές εργασίες, ιστολόγια, σεμινάρια, εικόνες και άλλο περιεχόμενο. Επομένως, αυτές οι πηγές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους ανθρώπους για την κατανόηση μιας έννοιας ή μιας ιδέας ή ακόμη και να βρουν έμπνευση. Το πρόβλημα ξεκινά όταν κάποιος τα αντιγράφει λέξη-προς-λέξη, δημιουργώντας συνεπώς  «λογο-κλεμμένο» περιεχόμενο.

Η λογοκλοπή είναι προβληματική, επιβραδύνοντας τον δρόμο προς την επιτυχία λόγω της συνέπειας που μπορεί να υπάρξει ως απάντηση στην χρήση της. Πολλοί φοιτητές που τα έργα τους εμφανίζουν υψηλά ποσοστά λογοκλοπής, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν μέχρι και αποβολή από το πανεπιστήμιο που σπουδάζουν. Συνεπώς τι γίνεται αν ένας μαθητής που θέλει να λειτουργεί σε σωστό πλαίσιο, υποβάλει ένα έργο χαμηλής βαθμολογίας; Πώς μπορεί κανείς να ελέγξει τη βαθμολογία των γραπτών του εκ των προτέρων;

Γιατί ένας μαθητής πρέπει να χρησιμοποιεί λογισμικό αντι-λογοκλοπής στο eLearning;

Ευτυχώς, μερικά εργαλεία που βοηθούν τους μαθητές να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της λογοκλοπής έχουν αρχίσει να εμφανίζονται. Τα λογισμικά αυτά βρίσκουν προστιθέμενη αξία όταν πρόκειται για την ηλεκτρονική μάθηση.

Ζητήματα λογοκλοπής

Πολλοί εργαλεία ελέγχου λογοκλοπής είναι διαθέσιμα δωρεάν και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανά πάσα στιγμή χωρίς κανένα περιορισμό. Με δεδομένο πως τα πανεπιστήμια έχουν υιοθετήσει αυστηρές πολιτικές εάν εντοπίσουν το φαινόμενο λογοκλοπής, συνιστάται στους μαθητές να ελέγχουν την εργασία τους πριν την υποβολή της. Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις eLearning κατά τις οποίες τα πάντα είναι ψηφιακά, το να εκτεθεί κάποιος σε τέτοια κατάσταση είναι αρκετά πιθανό.

Ζητήματα παραπομπών-αναφορών

Επιπλέον, εάν το εργαλείο εμφανίζει λογοκλοπή σε μια εργασία, αυτό δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη εσκεμμένη προσπάθεια ανάρμοστης ενέργειας. Υπάρχει περίπτωση ο μαθητής να μην γνωρίζει πώς να αναφέρει σωστά τις παραπομπές – πηγές που έχει χρησιμοποιήσει. Μέσω των λογισμικών αυτών, οι μαθητές αντί να ελέγχουν τις παραπομπές χειροκίνητα μία προς μία, μπορούν να ανακαλύψουν αυτόματα εάν η αναφορές τους είναι σωστή. Άλλωστε, παραθέτοντας τις πηγές με τον σωστό τρόπο είναι ένα από τα βασικά στοιχεία για την αποφυγή φαινομένων υψηλού βαθμού λογοκλοπής.

Για παράδειγμα, ρίξτε μια ματιά σε αυτόν τον ελεγκτή λογοκλοπής, ο οποίος είναι δωρεάν, δίχως την ανάγκη εγκατάστασης συγκεκριμένου λογισμικού.

Γιατί ένας εκπαιδευτικός πρέπει να χρησιμοποιεί λογισμικό αντι-λογοκλοπής στο eLearning;

Φυσικά τα εργαλεία ελέγχου λογοκλοπής δεν είναι μόνο χρήσιμα για τους μαθητές αλλά και για τους εκπαιδευτικούς.

Τα λογισμικά αυτά είναι υπεύθυνα για την ανάλυση της μοναδικότητας του περιεχομένου ενός έργου. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι η εργασία που υποβάλλει κάποιος σε ένα τέτοιο εργαλείο συγκρίνεται με άλλες εργασίες που είναι αποθηκευμένες σε βάσεις δεδομένων σε όλο τον κόσμο.

Ζητήματα λογοκλοπής

Ένα άλλο από τα πλεονεκτήματα τέτοιων λογισμικών, πέρα του προφανούς, δηλαδή τον έλεγχο ενός εγγράφου για λογοκλοπή είναι η μαζικότητα και η αυτοματοποίηση τους. Οι προχωρημένοι ελεγκτές λογοκλοπής μπορούν να κάνουν μαζικούς ελέγχους ταυτόχρονα, αναλύοντας έτσι την εργασία πολλών μαθητών με ένα κλικ.

Ζητήματα παραπομπών-αναφορών

Είναι επίσης κοινό ότι ορισμένοι εκπαιδευτικοί τείνουν να διανέμουν υλικό μαθημάτων σε επίπεδο eLearning, το οποίο μπορεί επίσης να είναι επιρρεπές σε πνευματικά δικαιώματα και λογοκλοπή. Όπως αναφέρθηκε όμως προηγουμένως, αυτά τα εργαλεία μπορούν να είναι πραγματικά χρήσιμα και από την άποψη της παράθεσης των πηγών με τον σωστό τρόπο.

Συμπέρασμα

Αναλογιστείτε την εποχή κατά την οποία τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανισμοί δεν ήταν σε θέση να ελέγξουν την πρωτοτυπία του περιεχομένου που έλαβαν. Σήμερα όμως, με την υιοθέτηση εργαλείων κατά της λογοκλοπής, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επαληθεύσουν ότι το περιεχόμενο που έχουν λάβει είναι αυθεντικό και επομένως έγκυρο. Με αυτόν τον τρόπο εξοικονομούν πολύτιμο χρόνο για άλλα πράγματα και όχι για ακαδημαϊκά έγγραφα. Επίσης και οι μαθητές επωφελούνται ιδιαιτέρως από την χρήση τέτοιων εφαρμογών καθώς μπορούν να ανακαλύψουν την πρωτοτυπία της εργασίας τους προτού την υποβάλουν. Αναμφίβολα αυτού του είδους τα λογισμικά αποτελούν χρήσιμο όπλο στην φαρέτρα όσων καταπιάνονται με εξ αποστάσεως εκπαίδευση και διδασκαλία.

 

Αρχικό κείμενο που εκδόθηκε από τη Θεοδόση Καραγεωργάκη