Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός

Παρέχουμε τις καλύτερες λύσεις e-learning για τον οργανισμό σας και το σχολείο σας, έμπειρα και αποτελεσματικά

Δείγματα


Εκπαιδευτικές εφαρμογές

Αναπτύσσουμε ελκυστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια για τους μαθητές σας

Δείγματα


Βίντεο

Ειδικευόμαστε στην παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού που προσελκύει το ενδιαφέρον και κρατάει προσηλωμένο τον θεατή

Δείγματα


Εκπαίδευση

Εκπαιδεύουμε στην χρήση της τεχνολογίας για εκπαιδευτικούς σκοπούς μέσα από μια μεγάλη γκάμα εργαλείων

Δείτε περισσότερα

Module & Game

IEUME Mini Game

Mini Module & Gamified Quiz
A project designed to both entertain and educate EU citizens regarding immigration issues
Check Project
Game

Space Adventure

3 mini games in one
How can an instructional designer/ developer incorporate the element of entertainment into educational games? Play this game and find out for yourself!
Check Project
Game

Zombie Game

Gamified Quiz
A quiz made to engage learners and transform the evaluation process into a fun activity.
Check Project
Game

Escape the island

Gamified Quiz
A grammar quiz made to engage learners who take the role of a shipwrecked voyager who tries to escape the unfriendly island
Check Project
Game

Listening Game

Gamified Quiz
A listening activity for younger students who listen to the narrator and then pick the appropriate option.
Check Project
Game

Who wants to be a millionaire?

Gamified Quiz
Inspired by Mike Ruznak's powerpoint game. Edited with Camtasia / Plotagon and Articulate.
Check Project
Game

Students 'Response System

Gamified Quiz
An #elearning game. I was inspired by #quizizz and #kahoot for its creation. It is a students' response system, full of #gamification elements.
Check Project
Game

Halloween Puzzle

Gamified Quiz & Puzzle
A meaningful elearning activity. The student completes the puzzle and based on information when the puzzle is done correctly then moves on the gamified quiz
Check Project
Game

Prepositions of Place Game

Gamified Quiz
A quiz made to engage learners and transform the evaluation process into a fun activity.
Check Project
Game

Gamified Module

An elearning module that includes a story driven module as well as a game to promote the acquisition of knowledge. Project was made on behalf of CARDET for an EU project
Check Project
Game

Education & Learning

Gamified course
An #elearning coursemade on behalf of CARDET, aim to help youngsters, migrants, and other groups in need
Check Project