Επαυξημένη Πραγματικότητα στην εκπαίδευση

Τι είναι η Επαυξημένη Πραγματικότητα (AR); Μπορεί η Επαυξημένη Πραγματικότητα να αποτελέσει επωφελές εργαλείο στην εκπαίδευση;……