Λογισμικά δημιουργίας βίντεο. Ποιο να επιλέξετε;

Υπάρχει μια τεράστια λίστα από λογισμικά δημιουργίας βίντεο στην αγορά. Πώς όμως κάποιος να διαλέξει, το κατάλληλο και ποίο είναι……


Ο ρόλος της εκπαίδευσης STEM κατά τη διάρκεια της πανδημίας και μετά

Διαδικτυακό σεμινάριο από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε σχέση με τον ρόλο της εκπαίδευσης STEM κατά τη διάρκεια της πανδημίας και……


Τι είναι ο σχεδιαστής εκπαιδευτικών προγραμμάτων;

Ο σχεδιαστής εκπαιδευτικών προγραμμάτων ευθύνεται για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για οργανισμούς και……


Τα 4 βασικότερα πρόσθετα που πρέπει να έχει ένα ψηφιακό Moodle μάθημα

Με σχεδόν δύο χιλιάδες πρόσθετα Moodle, ποια είναι τα καλύτερα που πρέπει να συμπεριλάβει ένας δημιουργός……


Το μοντέλο Kirkpatrick στα προγράμματα κατάρτισης εκπαιδευτικών

Πώς το μοντέλο αξιολόγησης κατάρτισης του Kirkpatrick μπορεί να ωφελήσει τα προγράμματα κατάρτισης……


Οι μεγαλύτερες προκλήσεις του eLearning και πώς να τις ξεπεράσετε

Μάθετε πώς να ξεπεράσετε τις μεγαλύτερες προκλήσεις στο eLearning, ώστε να μπορείτε να ικανοποιείτε τις ανάγκες των……


tevent.io – Μια πρωτοπόρα προσέγγιση για την δημιουργία ePortfolio

Το Tevent.io δεν είναι μια απλή πλατφόρμα ePortfolios. Το teventioήρθε για να φέρει την εξωστρέφεια σε σχολεία και……


vr's impact in education

H Εικονική Πραγματικότητα στην εκπαίδευση. Τι αντίκτυπο έχει;

Πώς η Εικονική Πραγματικότητα, VR, μπορεί να ωφελήσει την εμπλοκή και την κατανόηση των μαθητών και ποιος είναι ο ευρύτερος αντίκτυπός της στην……


a group of adult learners

Αρχές σχεδιασμού eLearning (ηλεκτρονικής μάθησης)

Σκοπεύετε να διδάξετε διαδικτυακά; Εάν ναι, γνωρίζετε τις βασικές αρχές που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά το σχεδιασμό μαθημάτων……


Ποίες είναι οι δυσκολίες στην εξ αποστάσεως διδασκαλία;

Οι δυσκολίες στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση μπορούν να ταξινομηθούν σε 3 κατηγορίες. Τις γνωρίζετε; Πώς μπορείτε να τις……