Σάββατο, 28 Δεκεμβρίου 2019 10:42

Τι είναι η μάθηση μέσα από Projects; (Project Based Learning)

Written by

Η βασισμένη σε πρόγραμμα μάθηση (Project Based Learning) είναι μια μεθοδολογία με επίκεντρο τον μαθητή που ενθαρρύνει τους μαθητές να μάθουν και να εφαρμόσουν γνώσεις και δεξιότητες μέσα από μια συναρπαστική εμπειρία και ενεργή διερεύνηση προβλημάτων που έχουν εφαρμογή στον πραγματικό κόσμο (Dewey, 1997).

Μέσα σε αυτή οι μαθητές μαθαίνουν για ένα θέμα, εργαζόμενοι σε αυτό για ένα εκτενές χρονικό διάστημα ώστε να διερευνήσουν και να απαντήσουν σε μια πολύπλοκη ερώτηση, πρόκληση ή πρόβλημα (Markham, 2011). Το PBL (Project Based Learning) έρχεται σε αντίθεση με την παραδοσιακή διδασκαλία, καθώς δεν απεικονίζει μια γραμμική πορεία γνώσης, αλλά θέτει ερωτήματα και προβλήματα, επιτρέποντας έτσι την μάθηση μέσα πράξη.

 Διαφορές PBL και Projects

Τα projects συνήθως έχουν περιορισμένο πεδίο εφαρμογής και διάρκεια. Είναι αναμφίβολα ένας καλός τρόπος για τους μαθητές να δουλεύουν με περιεχόμενο που έχουν ήδη μάθει. Στο PBL οι μαθητές μαθαίνουν μέσω του project. Όμως στα παραδοσιακά projects που πραγματεύονται κατα βάση στην αίθουσα διδασκαλίας, οι μαθητές ασχολούνται μόνο με μέρος της διαδικασίας έρευνας. Ο δάσκαλος κάνει την ερώτηση, το σχεδιασμό και την έρευνα και παρουσιάζει όλο το υλικό στους μαθητές. Στη συνέχεια, οι μαθητές δημιουργούν κάτι. Ο δάσκαλος και ο μαθητής εργάζονται μαζί για να το βελτιώσουν και έπειτα ο μαθητής παρουσιάζει το έργο στην τάξη ή στο σχολείο του. 

learning via projects

Από την άλλη πλευρά, ένα τυπικό σενάριο PBL προτείνει μια ερώτηση ή ένα πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Η διαδικασία επικεντρώνεται στη διδασκαλία των μαθητών διαμέσου των  βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων που προέρχονται από πρότυπα και βασικές έννοιες στο επίκεντρο των ακαδημαϊκών θεμάτων. Η μάθηση μέσα απο PBL είναι συχνά πολυεπιστημονική και μακρύτερη, ενώ η μάθηση με βάση τα συμβατικά projects είναι πιθανότερο να πραγματεύεται μόνο με ένα ενιαίο θέμα, ενώ ταυτόχρονα είναι πολύ μικρότερη. Επίσης μέσω του PBL ακολουθούνται γενικά βήματα για την περάτωση ενός projects ενώ τα παραδοσιακά projects οριοθετούνται απο συγκεκριμένα βήματα. Τέλος σημαντική διαφορά είναι ότι το Project Based Learning συχνά περιλαμβάνει αυθεντικά καθήκοντα που επιλύουν προβλήματα πραγματικού κόσμου, ενώ στην μάθηση μέσα από συμβατικά/παραδοσιακά projects χρησιμοποιούνται σενάρια και περιπτώσεις που ίσως σχετίζονται λιγότερο με την πραγματική ζωή (Larmer, 2014).

Project Based Learning

Στόχοι

Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, η μάθηση βασισμένη στα projects (PBL) περιλαμβάνει πολλά οφέλη από την εφαρμογή αυτής της μεθοδολογίας στους μαθητές. Αυτά ποικίλουν από την βαθύτερη κατανόηση των εννοιών, τη διεύρυνση της βάσης γνώσεων, τη βελτίωση της επικοινωνίας και την ενίσχυση των διαπροσωπικών ή / και κοινωνικών δεξιοτήτων, την ενίσχυση των δεξιοτήτων ηγεσίας, την αύξηση των επιπέδων δημιουργικότητας. Αυτή η μεθοδολογία εντείνει την αυτοκατευθυνόμενη μάθηση μέσω αυθεντικών πλαισίων που προσανατολίζονται στο πρόβλημα, προσφέροντας δραστηριότητες που περιλαμβάνουν πολυαισθητικές αναπαραστάσεις γνώσης (Mills & Treagust, 2003).

Ρόλος του εκπαιδευτικού

Ορίζει την ερώτηση / το ζήτημα με τέτοιο τρόπο ώστε να κατευθύνει τη μάθηση προς το περιεχόμενο με βάση το διαθέσιμο υλικό.

Προτρέπει τους εκπαιδευόμενους να σκέφτονται λογικά για τον τρόπο επίλυσης των προβλημάτων.

Αναλαμβάνει το ρόλο του διευκολυντή σε συνεργασία με τους μαθητές, αξιολογώντας τι έχουν μάθει  με βάση την εμπειρία που απέκτησαν.

Βοηθά τους μαθητές να ορίσουν τους στόχους. Έτσι εξασφαλίζει ότι τα projects τους επικεντρώνονται στην κατανόηση της έννοιας.

Παρέχει σχόλια και ανατροφοδότηση για να βοηθήσει τους μαθητές να ενισχύσουν τις γνώσεις και τις μεταδεξιότητες τους.

Υποστηρίζει ενεργητικές δεξιότητες ακρόασης συμβουλεύοντας τους να συμμετέχουν στο διάλογο σχετικά με το θέμα / ερώτηση.

Ο ρόλος των μαθητών

Οι μαθητές ασχολούνται με μια εκτεταμένη και αυστηρή διαδικασία ερωτήσεων, χρησιμοποιώντας πόρους και αναπτύσσοντας απαντήσεις.

Επίσης συμμετέχουν σε ερευνητικές δραστηριότητες για την επίλυση ενός προβλήματος, την απάντηση σε μια ερώτηση ή την αντιμετώπιση μιας πρόκλησης που τους δίνεται.

Στη συνέχεια, συνεργάζονται για να επιτύχουν συγκεκριμένους στόχους που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα / ερώτηση ενώ παράλληλα ανταλλάσσουν ιδέες για να παράγουν μια κοινή λύση

Βελτιώνουν την κριτική σκέψη τους, καθώς επιλέγουν διαρκώς τον τρόπο απόκτησης ή χειρισμού πληροφοριών και την ταυτόχρονη αξιολόγηση των επιλογών τους.

Τέλος, καλούνται να παρουσιάσουν το έργο τους σε άλλους ανθρώπους, πέρα από τους συμμαθητές τους και καθηγητές, βελτιώνοντας έτσι τις δεξιότητές τους για δημόσια ομιλία και παρουσίαση.

Συμπέρασμα

Το PBL είναι μια διδακτική προσέγγιση που διαφέρει από τα παραδοσιακά projects. Είναι ξεκάθαρα επικεντρωμένο στο μαθητή, καθώς δίνει έμφαση στη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευομένων, αντιμετωπίζοντας προκλήσεις που έχουν πραγματική εφαρμογή, αυξάνοντας την πιθανότητα μακροπρόθεσμης διατήρησης γνώσεων και δεξιοτήτων (Falik, 2008). Τέλος πέρχεται το συμπέρασμα ότι το PBL ακολουθεί τη θεωρία του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού, καθώς προϋποθέτει εκτενή  συνεργασία για την απόκτηση γνώσεων κάνοντας και όχι μόνο ακούγοντας.

 

Read 1365 times

Media

2 comments

  • Comment Link Μαρινα Π. Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2020 10:07 posted by Μαρινα Π.

    πολυ ενδιαφέρον αρθρο. ευχαριστουμε

  • Comment Link mathew Τετάρτη, 13 Μαϊος 2020 06:40 posted by mathew

    Its really help the students to explore more

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.