Δευτέρα, 15 Απριλίου 2019 05:42

Η Εικονική Πραγματικότητα στην τάξη EFL: Εκπαιδευτικές προσδοκίες και αντιλήψεις σπουδαστών στην Κύπρο

Written by
Η Εικονική Πραγματικότητα έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον της ερευνητικής κοινότητας λόγω των απεριόριστων δυνατοτήτων που προσφέρει στον εκπαιδευτικό χώρο. Παρόλο που υπάρχει ήδη ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, απαιτούνται περαιτέρω έρευνες για την καθιέρωση αποτελεσματικών πρακτικών για μια αποδοτική υλοποίηση της τάξης. Αυτή η ποσοτική έρευνα ενός δείγματος 37 μαθητών δημοτικού σχολείου διερευνά τα εκπαιδευτικά πλεονεκτήματα και τις αντιλήψεις των μαθητών για συστήματα εικονικής πραγματικότητας ως υποστηρικτικά εργαλεία για τη διδασκαλία της αγγλικής ως ξένης γλώσσας.
Για την αντιμετώπιση του στόχου της μελέτης, διεξήχθη δοκιμασία αξιολόγησης και ερωτηματολόγιο στους συμμετέχοντες. Τα αποτελέσματα έδειξαν θετική έκβαση στην απόδοση των μαθητών, δεδομένου ότι προκάλεσαν την απεικόνιση της αφηρημένης γνώσης μέσα στον εικονικό κόσμο χωρίς εκείνοι να χρειάζεται να εγκαταλείψουν την άνετη αίθουσα της τάξης τους.

Η τρέχουσα εργασία αποκάλυψε τις αυξανόμενες δυνατότητες της Εικονικής Πραγματικότητας στις πρακτικές διδασκαλίας και μάθησης και μπορεί να χρησιμεύσει ως σημείο αναφοράς για τις μελέτες που θα ακολουθήσουν. Αναδεικνύεται το όραμα της περαιτέρω δυναμικής της δυναμικής της εικονικής πραγματικότητας στον τομέα της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. Τέλος, συζητούνται οι επιπτώσεις στην εφαρμογή τς  στο εκπαιδευτικό σύστημα στην Κύπρο.

Για να κατεβάσετε την έρευνα και τα αποτελέσματά της πατήστε εδώ. Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε την έρευνα στο τμήμα συνημμένων

Read 1658 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.