Η δουλειά μου, το πάθος μου, το Portfolio μου

Ολιστικές Λύσεις

Βάσει των αναγκών σας, χρησιμοποιώ μεθοδολογίες με επίκεντρο τον χρήστη για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης eLearning. Οι ολοκληρωμένες υπηρεσίες μου, παρέχουν πλήρως προσαρμοσμένες λύσεις eLearning, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης σε LMS και της συμβατότητας με κινητές συσκευές. Αυτό που διαφοροποιεί την προσέγγισή μου δεν είναι μόνο το ελκυστικό αποτέλεσμα που επιτυγχάνεται αλλά και η εφαρμογή των κατάλληλων μαθησιακών θεωριών στο τελικό προϊόν.

Custom solution

I create meaningful, taylor-made, effective experiences that match every organisation's needs, either academic or coorporate.

Gamified approach

My projects use gamification techniques to improve engagement immersion and interactivity.

Mobile learning

The products I bring to life are desktop & mobile compatible, using micro-learning design and development, to match GenZ's needs.

Video & Animation

My projects stand out due to the implementation of eye-catching videos and animations that draw the learners' interest.

Ανάπτυξη eLearning 100%
Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός (Instructional Design) 90%
UI/UX 70%
Δημιουργία Βίντεο 85%
Επεξεργασία Εικόνας 75%