Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός

Παρέχουμε τις καλύτερες λύσεις e-learning για τον οργανισμό σας και το σχολείο σας, έμπειρα και αποτελεσματικά

Δείγματα


Εκπαιδευτικές εφαρμογές

Αναπτύσσουμε ελκυστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια για τους μαθητές σας

Δείγματα


Βίντεο

Ειδικευόμαστε στην παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού που προσελκύει το ενδιαφέρον και κρατάει προσηλωμένο τον θεατή

Δείγματα


Εκπαίδευση

Εκπαιδεύουμε στην χρήση της τεχνολογίας για εκπαιδευτικούς σκοπούς μέσα από μια μεγάλη γκάμα εργαλείων

Δείτε περισσότερα

Video

Educational Platform Video

Promo Video
A video that was made on behalf of QLS to promote the developed e-learning platform on Facebook
Check Project
Video

EFL School's 40 years celebration

Promotional Video
A video that was made to commemorate the 40 years anniversary of an EFL school located in Heraklion Crete
Check Project
Video

6 reasons why Elearning Programs have failed

Educational & instructional video
An explanatory video regarding eLearning practices aimed to provide support to instructional designers
Check Project
Video

Past Perfect The love story of James and Jessica

Educational EFL video
A video that was made in an attractive way in order to engage learners in learning English Grammar through a story. The appealing visuals guarantee further dedication to the material
Check Project