To Padlet είναι ένας ψηφιακός πίνακας ανακοινώσεων ο οποίος βρίσκεται σε περιβάλλον ιστοσελίδας και επιτρέπει σε καθηγητές και μαθητές να αναρτούν πάνω στον πίνακα αυτό οτιδήποτε ζητηθεί από τον εκάστοτε καθηγητή στο πλαίσιο κάποιου μαθήματος, ψηφιακό ή παραδοσιακό


Πως λειτουργει το Padlet (απο την πλευρά του εκπαιδευτικού)

To Padlet είναι πολύ εύκολο στη λειτουργία καθώς δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις και εμπειρία για να χρησιμοποιηθεί από τον εκπαιδευτικό.

  1. Αρχικά ο εκπαιδευτικός κάνει sign up χρησιμοποιώντας το προσωπικό του email και ένα κωδικό πρόσβασης.
  2. Αμέσως εισέρχεται στο περιβάλλον του padlet όπου μπορεί να δημιουργήσει τον πρώτο του πίνακα με ένα απλό κλικ στο κουμπί «Δημιουργήστε ένα padlet».
  3. Ο τοίχος είναι έτοιμος προς χρήση και διαμοιρασμό με τους μαθητές σας κάνοντας απλά αντιγραφή και επικόλληση τον σύνδεσμο URL που εμφανίζεται στην γραμμή εργασιών.

Παρέχονται διάφορες μορφές παραμετροποίησης του πίνακα Padlet σας, μέσα από το γρανάζι τροποποιήσεων, όπως επιλογή τίτλου, αλλαγή εικόνας φόντου, ταπετσαρίας και άλλα.  Επίσης δίνεται στον δημιουργό η δυνατότητα προσαρμογής της ιδιωτικότητας που θέλει να έχει ο πίνακας Padlet του, αφού μπορεί να επιλέξει ποιος θα είναι σε θέση να το επισκεφτεί, κρύβοντας το από μη επιθυμητούς χρήστες.

Πως λειτουργεί (από την πλευρά των μαθητών)

Οι μαθητές μπορούν να εισέλθουν στον τοίχο που προδημιουργήσατε γι αυτούς μπαίνοντας στην διεύθυνση URL που τους έχετε αποστείλει

Στη συνέχεια αναρτούν το μήνυμα τους στο πίνακα ανακοίνωσης ανάλογα με τις οδηγίες που τους έχετε δώσει σύμφωνα με τους σκοπούς του μαθήματος. To Padlet μας επιτρέπει να εισάγουμε εκτός από κείμενο και άλλα αντικείμενα όπως εικόνες, υπερσυνδέσμους για άλλες σελίδες (hyperlinks), ηχογραφήσεις και έγγραφα.

Τα παραπάνω καθιστούν το Padlet διαδραστικό και φιλικό προς τον χρήστη αφού του επιτρέπεται να εμπλουτίσει το μήνυμα του με ελκυστικότερα μέσα και όχι μονάχα με την μορφή ενός κειμένου.

Τα μηνύματα τα (post) των μαθητών στον τοίχο εμφανίζονται σε πραγματικό χρόνο, οπότε όλοι μπορούν να δουν πότε κάποιος άλλος προσθέτει κάτι στον τοίχο, επιτρέποντας την αμεσότητα στην αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων καθιστώντας το χρήσιμο και για μαθήματα εξ ’αποστάσεως αλλά και για δια ζώσης.

Πλεονεκτήματα χρήσης του Padlet


Μελετώντας τα θετικά αποτελέσματα στη μαθησιακή διαδικασία πλείστα παιδαγωγικά οφέλη αποδίδονται μέσα από την εφαρμογή. Οι μαθητές αποκτούν μια διαφορετική αντίληψη για τη μάθηση εφόσον τα κίνητρα τους πολλαπλασιάζονται καθώς αντί να αναρτούν απλά την απάντηση σε ένα ερώτημα είναι σε θέση να την διανθήσουν με πολυμέσα της επιλογής τους. Μέσα από μελέτες διαφαίνεται η αυξημένη συνεργατική μάθηση και εμπλοκή καθώς και η αύξηση της μαθησιακής απόδοσης (Boulden, Hurt & Richardson, 2017). Ακολούθως, αυξάνεται η συγκέντρωση των παιδιών κατά τη διαδικασία όπως και η ενεργός εμπλοκή τους (Vandrick, 2000). Σημαντικό επίσης είναι το γεγονός ότι μέσα απο έρευνα της Vandrick (2000) φαίνεται ότι

μαθητές με μικρή ενεργό εμπλοκή κατά τη μαθησιακή διαδικασία, λόγω εσωστρέφειας χαρακτήρα, μετά την ενεργοποίηση του Padlet επέδειξαν υψηλό ζήλο και αυξήθηκε η συμμετοχή τους στην διαδικασία.

Συμπέρασμα

Η ποικιλομορφία εργαλείων συμβάλει σε μια εκτενέστερη και αποδοτικότερη διδασκαλία για το εκάστοτε αντικείμενο μελέτης (Cardet, 2013).   Τεχνολογικά εργαλεία όπως το Padlet τα οποία προωθούν την επικοινωνία την επαφή και την συνεργασία μπορούν να ευνοήσουν τους μαθητές. Χρησιμοποιήστε το για να ενισχύσετε την εμπλοκή των μαθητών σας με το γνωστικό αντικείμενο και αφήστε τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους να καλπάσουν μέσα από τις δυνατότητες που τους παρέχονται από το Padlet. Βρείτε την επίσημη σελίδα της εφαρμογής εδώ.

Το άρθρο επεξεργάστηκε από τον Θεοδόση Καραγεωργάκη πριν την δημοσίευση του.

Πηγές

Boulden, D. C., Hurt, J. W., & Richardson, M. K. (2017). Implementing Digital Tools to Support Student Questioning Abilities: A Collaborative Action Research Report. I.E.: Inquiry In Education9(1), 1.

CARDET (2013). Αυθεντική Μάθηση. Έκθεση στα πλαίσια του έργου Ανάπτυξη Αυθεντικών Περιβαλλόντων Μάθησης μέσω της Συνεργασίας Σχολείων και Επιχειρήσεων. Λευκωσία: CARDET Press.

Vandrick, S. (2000, March). Language, culture, class, gender, and class participation. Paper presented at the Annual Meeting of Teachers of English to Speakers of Other Languages, Vancouver, British Columbia, Canada.