Δευτέρα, 12 Αυγούστου 2019 10:14

Flipgrid: Δώστε φωνή στους μαθητές σας!

Written by

Το Flipgrid είναι μια πλατφόρμα συζήτησης που επιτρέπει την χρήση και διαμοιρασμό βίντεο που δημιουργούνται από χρήστες εντός μιας κοινής ομάδας. Αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται σε πάνω από 50.000 αίθουσες διδασκαλίας με σκοπό την αύξηση της εμπλοκής των μαθητών των μαθητών και την δημιουργία επικοινωνίας μέσα από βίντεο.

Τι είναι αυτό?

Η διαδικασία είναι πραγματικά εύκολη. Στο Flipgrid, οι εκπαιδευτικοί δημοσιεύουν θέματα συζήτησης στα οποία οι μαθητές απαντούν στη συνέχεια χρησιμοποιώντας και αυτοί βίντεο. Οι μαθητές μπορούν να σταματήσουν και να γυρίσουν την κάμερά τους κατά την εγγραφή, να προσθέσουν εικόνες ή έγγραφα, να συμπεριλάβουν έναν πίνακα, να αλλάξουν τα στυλ του βίντεο τους, να εντάξουν κείμενο, emoji, και ζωγραφίες στις ιστορίες τους. Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές μπορούν να δημοσιεύουν απαντήσεις σε αυτά τα βίντεο και να παρέχουν σχόλια στους συμμαθητές τους. Κάθε βίντεο μαζί με τις απαντήσεις του σχηματίζει ένα πλέγμα (Grid). Τα πλέγματα είναι ο τόπος συνάντησης για αίθουσες διδασκαλίας, σχολεία, τμήματα ή οποιαδήποτε εκπαιδευτική κοινότητα όπου συζητόνται συγκεκριμένα θέματα. Αυτά τα πλέγματα μπορούν εύκολα να ενσωματωθούν σε μια ποικιλία άλλων πλατφορμών όπως Wordpress, Moodle κλπ.


Τεχνικές λεπτομέρειες

Δεν απαιτείται καμία χρέωση για την απόλαυση του Flipgrid. Το μόνο που χρειάζεστε είναι ένας λογαριασμός Google ή Microsoft και ο κώδικας σύνδεσης (code) στο Grid της τάξης σας. Αυτός ο κώδικας παρέχεται από τον δημιουργό του δικτύου, ο οποίος συνήθως είναι ο δάσκαλος της τάξης. Προφανώς για την αποτελεσματική χρήση του, είναι απαραίτητο ο χρήστης να διαθέτει μια κάμερα ένα μικρόφωνο και σύνδεση στο διαδίκτυο.

Το Flipgrid λειτουργεί απρόσκοπτα σε συσκευές Android και iOS, καθώς υπάρχει μια εφαρμογή και για τις δύο αντίστοιχες πλατφόρμες. Το Flipgrid λειτουργεί πολύ και στα προγράμματα περιήγησης ιστού όπως τον Google Chrome, επιτρέποντας στον χρήστη να το δουλέψει με αυτό τον τρόπο αντί να κατεβάσει την αντίστοιχη εφαρμογή με βάση την κινητή του συσκεύη.

flip

Θεωρία μάθησης

Το Flipgrid δημιουργεί ένα περιβάλλον κοινωνικής μάθησης που παρέχει σε κάθε μαθητή ίση φωνή και τελικά αυξανόμενη εμπλοκή. Οι μαθητές που υπό άλλες συνθήκες θα είχαν επιφυλάξεις για τη συμμετοχή τους στην τάξη έχουν τώρα μια πλατφόρμα όπου μπορεί να ακουστεί η φωνή τους.

Η αυξανόμενη δημοτικότητα εφαρμογών σύντομης επικοινωνίας μέσω βίντεο όπως τα Snapchat και Instagram, ενθαρρύνει την εφαρμογή του Flipgrid σε περιβάλλον σχολικής τάξης. Αυτή η πρακτική επιτρέπει στους μαθητές να επικοινωνούν και να μαθαίνουν μέσα από ένα μέσο το οποίο τους είναι οικείο. Έτσι δύναται να βελτιώσουν τη διατήρηση γνώσης στο υπό συζήτηση θέμα. Εκτός αυτού, η δημιουργικότητα του μαθητή ανθίζει καθώς αυτός καταγράφει αυθεντικά βίντεο με βάση το θέμα ενδιαφέροντος. Επίσης δίνεται η δυνατότητα να επεκταθούν τα όρια ενός Grid συνδέοντας και άλλους εκπαιδευτικούς και εκπαιδευόμενους ανά τον κόσμο εφόσον αυτό είναι επιθυμητό. Χιλιάδες καθηγητές και μαθητές είναι πρόθυμοι να συμμετάσχουν με εσάς και την κοινότητά σας σε πλούσιες συζητήσεις για να οικοδομήσετε έναν πιο υποστηρικτικό, συνεργατικό και συναρπαστικό κόσμο. Δεδομένου ότι οι μαθητές κατασκευάζουν τη δική τους κατανόηση σε ένα κοινό κοινωνικό περιβάλλον, μπορεί να συμπεραθεί ότι ο Flipgrid ταιριάζει καλά στη θεωρία του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού, διαμορφώνοντας εντέλει  τις δικές τους κοινότητες μάθησης.

flipgridtwittercard

Συμπέρασμα

Με βάση τα παραπάνω επέρχεται το συμπέρασμα πως το Flipgrid είναι μια εξαιρετική εφαρμογή για καθηγητές και μαθητές με σκοπό να επικοινωνούν ασύγχρονα, να μοιράζονται τις σκέψεις τους, να αποκτούν δεξιότητες κοινωνικής αλληλεπίδρασης και να εκφράζουν τα συναισθήματά τους. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ποικίλα περιβάλλοντα, από δραστηριότητες για το σπάσιμο του πάγου έως σε αίθουσες εκμάθησης ξένων γλωσσών, αυξάνοντας την εμπλοκή τους με το αντικείμενο διδασκαλίας και προωθώντας την αίσθηση της κοινότητας μάθησης μεταξύ των συμμετεχόντων.

 

Technical details

No fee is required to enjoy Flipgrid. All that you need is a Google or Microsoft account and the link code to your classroom’s Grid. This code is provided by the creator of the Grid, most often the teacher. Obviously to effectively use it, it’s necessary to own a camera and a microphone.

Note that it works great in both Android and iOS devices, since there is an application for both respective platforms.  There is no need to download an app if you don’t want to since Flipgrid works great on web browsers too.

flip

Learning Theory

Flipgrid creates a social learning environment that provides every student an equal voice and ultimately increasing engagement. Students who would normally have reservations in participating in class now have a platform for their voice.

The increasing popularity of short video based communication such as Snapchat and Instagram fosters the implementation of Flipgrid into classroom environment. This practice allows students to communicate and learn through a medium they are familiar with can improve knowledge retention. Besides, learner creativity flourishes as they record authentic videos based on the topics of interest. It should be mentioned that there is an option to extend the boundaries of a Grid by connecting with other educators and learners across the globe. Thousands of teachers and students are eager to join you and your community in rich discussions to build a more supportive, collaborative and empathetic world. Since students construct their own understanding in a shared social setting, it may said that Flipgrid fits well into the theory of social constructivism, where students form communities of learning.

flipgridtwittercard

Conclusion

All in all, Flipgrid is an extraordinary app for teachers and students to communicate asynchronously, share their thoughts, acquire skills of social interaction, and express their emotions. It can be used in a variety of settings, from ice-breaking activities to language learning classrooms and promotes social learning and increases student engagement.

Learn more about Flipgrid here 

Read 151 times Last modified on Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2019 07:00
More in this category: « Toondoo