Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2019 19:13

Άτυπη μάθηση σε περιβάλλον eLearning?

Written by

Τι είναι η άτυπη μάθηση; Ποια είναι η διαφορά μεταξύ άτυπης και επίσημης μάθησης; Πώς μπορεί να εφαρμοστεί η άτυπη εκμάθηση σε σενάρια eLearning;

Άτυπη ή ανεπίσημη μάθηση είναι κάθε μάθηση που δομείται διαφορετικά σε σχέση με την τυπική μάθηση που συμβαίνει μέσα στην τάξη, είτε αυτή γίνεται online είτε δια ζώσης, επειδή δεν έχει προκαθορισμένους και σαφείς στόχους όσον αφορά τους στόχους και τα μαθησιακά αποτελέσματα.

Αυτό ενισχύεται επίσης από το γεγονός ότι η άτυπη μάθηση συμβαίνει ακούσια από την άποψη του εκπαιδευόμενου.

Σύμφωνα με διάφορους εκπαιδευτικούς ειδικούς, το 70% της μάθησης επέρχεται βιωματικά, το 20% πραγματοποιείται μέσω κοινωνικών ή συνεργατικών δραστηριοτήτων και μόνο το 10% γίνεται μέσω επίσημων προγραμμάτων κατάρτισης.

Η άτυπη μάθηση διατίθεται σε ποικίλες μορφές, όπως η παρακολούθηση βίντεο, η ανάγνωση άρθρων που προσελκύουν το ενδιαφέρον του μαθητή, η συμμετοχή σε διαδικτυακές κοινότητες, τα προγράμματα επιμόρφωσης ή ακόμα και παίζοντας σοβαρά ή εμπορικά παιχνίδια. Επί παραδείγματι, ένα σενάριο άτυπης μάθησης θα ήταν ένας νέος εργαζόμενος που δεν έχει ιδέα για το πώς να χρησιμοποιήσει ένα λογισμικό ή ένα εργαλείο, να δεχθεί επιτόπου βοήθεια από ένα συνάδελφο, δείχνοντας του τον τρόπο λειτουργίας του αντικειμένου ή του λογισμικού. Αυτή η αυθόρμητη, άμεση επίδειξη και απόκτηση γνώσεων είναι ένα παράδειγμα άτυπης μάθησης.

Οφέλη άτυπης μάθησης

Χαλαρωτική εμπειρία

Η άτυπη μάθηση είναι μια λιγότερο απειλητική εμπειρία για τους ανθρώπους , καθώς δεν υπάρχει η πίεση που προκαλούν οι διάφορες μορφές αξιολόγησης που συναντάει κάποιος στις τυπικές μεθόδους μάθησης.

• Περιορισμός οκνηρίας

Ενθουσιασμός και περιέργεια συμβαίνουν κατά τη διάρκεια των άτυπων μαθησιακών καταστάσεων, καθώς ο μαθητής ασχολείται με θέματα που τον ενδιαφέρουν, μειώνοντας έτσι την πλήξη και την αναβλητικότητα.

• Εύκολο να συμβεί

Οι άτυπες δραστηριότητες μάθησης ταιριάζουν εύκολα στον σημερινό τρόπο ζωής. Οι άνθρωποι έχουν στη διάθεσή τους κινητές συσκευές που μπορούν να διαδραματίσουν το μεταδότη αυτών των γνώσεων χωρίς να χρειάζεται οι ίδιοι είναι παρόντες ως φυσικές παρουσίες σε ένα μέρος

Πώς να ενισχύσετε την άτυπη ηλεκτρονική μάθηση σε έναν οργανισμό / σχολείο;

Είναι η πεποίθηση του συγγραφέα ότι η άτυπη μάθηση συμβαίνει εύκολα σε κοινωνικο-κονστρουκτιβιστικά περιβάλλοντα. Οι διαδικτυακές κοινότητες μπορούν να παίξουν ζωτικό ρόλο στη μετάδοση της γνώσης σε ένα τέτοιο ανεπίσημο περιβάλλον.

Για παράδειγμα οι Εμπειρογνώμονες (Subject Matter Experts) σε έναν οργανισμό μπορούν να λάβουν μέρος σε φόρουμ και να μοιραστούν τις γνώσεις και την τεχνογνωσία τους με τους υπόλοιπους εργαζομένους, οι οποίοι με τη σειρά τους θα έχουν την ευκαιρία να τους υποβάλουν ερωτήσεις και να ζητήσουν καθοδήγηση στο θέμα που τους ενδιαφέρει.

Επίσης οι οργανισμοί μπορούν να ορίσουν εξωτερικούς ομιλητές ή να διοργανώσουν ηλεκτρονικά σεμινάρια σχετικά με τη βιομηχανία των εκπαιδευομένων. Αυτό μπορεί να συμβεί μέσω τηλε-συνεδριακών εργαλείων που μπορούν να υλοποιηθούν σε ένα σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης (learning management system), επιτρέποντας στους μαθητές να παρευρεθούν διαδικτυακά και στο σεμινάριο αλλά και να το παρακολουθήσουν αργότερα την στιγμή που τους εξυπηρετεί.

Ακόμα, τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, ειδικά το LinkedIn, μπορούν να αποδειχθούν πραγματικά επωφελή για τον σκοπό της ενίσχυσης της άτυπης μάθησης, καθώς οι εργαζόμενοι ενός οργανισμού μπορούν εύκολα να συνδεθούν, να συζητήσουν και να μοιραστούν τις γνώσεις τους με τους συναδέλφους τους εντός αυτών.

Συμπερασματικά, η άτυπη μάθηση λαμβάνει χώρα όταν ληφθούν υπόψη τα ενδιαφέροντα και οι ανάγκες του μαθητή καθιστώντας πιο πιθανό να αφομοιώσει τη γνώση, δεδομένου ότι οι ίδιος επιλέγει πότε και τι να μάθει. Η άτυπη μάθηση είναι μια έξυπνη στρατηγική για οργανισμούς που θέλουν να ενισχύσουν τις ικανότητες των εργαζομένων τους με έναν πιο ενδιαφέροντα, πιο ευχάριστο και ενίοτε πιο επιτυχημένο τρόπο μάθησης σε σύγκριση με τους συμβατικούς και εντός πλαισίου κανόνων εκπαίδευσης.

Read 1468 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.